Про внесення змін до деяких постанов

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», внесено зміни, зокрема, до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами). Зазначена постанова набрала чинності з дня опублікування (з 30.04.2016).

Внесеними змінами:

– передбачено, що  розмір субсидії визначається, без   урахування пільг, які надаються відповідно до законодавства: у разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання  не нараховуються. Інформація про зазначених осіб подається підприємствам  надавачам житлово-комунальних  послуг та вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.”.

– змінено терміни призначення субсидії: субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців (на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня та на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня).

За наявності договору найму (оренди) при призначенні субсидії також враховується строк дії договору (субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору оренди).

Важливо! Орендарю субсидія призначається за умови, якщо йому нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року;

– змінено порядок оплати житлово-комунальних послуг громадянами, яким призначено субсидію: відтепер, громадяни, яким призначено субсидію зобов’язані  щомісячно сплачувати   вартість  фактично  спожитої  послуги  з  урахуванням розміру  призначеної  субсидії (до внесення змін  – зобов’язані щомісячно сплачувати свою обов’язкову  частку витрат на оплату житлово-комунальних послуг);

– передбачено повернення частини невикористаної суми субсидії  до державного бюджету організаціями-надавачами послуг з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) на підставі акта звірки, складеного з управліннями праці та соціального захисту населення;

– передбачено залишення на рахунках споживачів частини невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення (теплопостачання), що еквівалентна вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або  вартості 150 кВт•г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення), яка зараховується як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди;

– скасовано автоматичний принцип надання субсидії на новий період наступній категорії осіб:

-для орендарів житлового приміщення (будинку);

-осіб, які отримували субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу в попередньому році;

– осіб, яким субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального сезону становив «0» грн.

Тобто вказаним особам субсидія призначається  на наступний термін за особистим зверненням;

Крім того, уточнено порядок врахування доходів для призначення житлової субсидії:

– виключено норму щодо призначення субсидії на підставі  отриманих доходів за три місяці, що передують місяцю призначення субсидії, та норму щодо врахування до середньомісячного сукупного доходу пенсіонера розміру пенсійної виплати за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу, а субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – з річного доходу осіб за попередній календарний рік.

Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року, в інших випадках – за попередній календарний рік. Зазначені норми також поширюється на пенсіонерів.

– збільшено умовний розмір доходу, який враховується для працездатних осіб ( 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб),  середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В окремих випадках за рішенням районних комісій для осіб, які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю) і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

Для студентів, які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і не одержують стипендію, та осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах державної служби зайнятості як безробітні і не одержують допомогу по безробіттю, середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді;

– збільшено розмір доходу, який враховується для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування: для платників єдиного податку І групи встановлено мінімальний дохід, що враховується при обчисленні субсидії, у розмірі 2-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Для ІІ і ІІІ груп мінімальний дохід встановлено в розмірі відповідно 3-х і 4-х прожиткових мінімумів для працездатних громадян.

При цьому не враховується дохід, отриманий самозяйнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС на запит;

         – доповнено перелік доходів, які не враховуються при призначенні субсидії: до сукупного доходу не враховуються, зокрема, державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

– доповнено додаткову послугу, на яку призначається субсидія – «управління багатоквартирним будинком». У зв’язку з цим внесені зміни до форми заяви про призначення житлової субсидії в частині виду послуг;

– передбачена можливість подання заяви та декларації в електронній формі з використання засобів телекомунікаційних систем, зокрема, з використанням електронного цифрового підпису.

– визначені додаткові підстави для проведення перерахунку субсидій в межах установленого строку її призначення без звернення громадян.